مسیرزندگی

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی......(مولانا)

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی......(مولانا)

مسیرزندگی

هنوز
روی حرف هایم مانده ام،
کاری به کار تو ندارم!
تنها،
چند "دوستت دارم" ساده است
که اینجا،
گوشه ی دلم جا مانده…
برایت می نویسم و
آرام میروم…!

بایگانی

۹۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

توان ندارم از این سرنوشت بگریزم

میان آتشت از سوختن بپرهیزم

اگرچه قامتم از کوه ایستاده تر است

فقط اشاره کنی،بی درنگ میریزم

به شهر سوخته ام آمدی اگر،روزی

کمک کن از تن نابود خویش برخیزم...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۵ ، ۱۰:۳۱
محمد 93

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۵ ، ۱۰:۲۸
محمد 93

آنچه ناممکن را..
به واقعیت تبدیل می کند معجزه نیست..
بلکه تدوام است..
مهم نیست که کدام درست است..
مهم باور تو است...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۵ ، ۱۰:۱۶
محمد 93

من معنای درد را می فهمم

معنای دلتنگی را..

معنای پاییز را

من معنای دوری را می فهمم

معنای زمستان را

اما...

معنای سردی نگاه تو را نمی فهمم.....

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۵ ، ۱۰:۲۹
محمد 93

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۵ ، ۱۰:۲۸
محمد 93

خوش است اندوه تنهایی کشیدن

اگرباشد امید باز دیدن

چه باشد گر خودم صدسال تیمار

چوبینم دوست را یک روز دیدار...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۵ ، ۱۰:۲۷
محمد 93

تمام شدن هایی هست 

که تمام نمیشوند

"تمامت"میکنند

مثل رفتن های "اختیاری"

ماندن های "اجباری"

مثل هجوم خاطرات "به آنی"

مثل طعم تلخ دیدن یک "یادگاری"

و زل زدن به یک صندلی "خالی"

و حرف زدن با کسی که "دوستش داری" در حالی که "تنهایی"

با حالی شبیه "دیوانگی"،"بیماری"...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۰:۱۵
محمد 93

باران من !

         رودخانه ام .....

         بی تو از من ....

       چه می ماند ؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۰:۱۳
محمد 93

دلم چقدر باران می خواهد................

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۰:۱۱
محمد 93

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۵ ، ۱۰:۳۷
محمد 93