مسیرزندگی

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی......(مولانا)

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی......(مولانا)

مسیرزندگی

هنوز
روی حرف هایم مانده ام،
کاری به کار تو ندارم!
تنها،
چند "دوستت دارم" ساده است
که اینجا،
گوشه ی دلم جا مانده…
برایت می نویسم و
آرام میروم…!

بایگانی

۱۵۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

گاهی اوقات مجبوریم بپذریم

بعضی از آدمها

فقط می توانند در قلبمان بمانند

نه در زندگیمان

.

.

صورتت شعراست وهریک تارزلفت مصرعی

شعررا یک مصرعِ پیچیده زیبا می کند

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۴۸
محمد 93

ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ...
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺻﺎﻑ ﻭ ﯾﮑﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩﻧﺪ !!
ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ …
ﺍﺩﻋﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ …
ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ …
ﺣﺎﻝ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮑﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
نه ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ……
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ …
ﭘﺸﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺧﻨﺠﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺪﻥ …
ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﺪ …
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺻﺎﻑ ﻭ ﯾﮑﺮﻧﮓ

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۴۴
محمد 93

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن

روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن

همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن همچو نوح

دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق

سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن

مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن


گل ((پروین اعتصامی)) گل

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۴۳
محمد 93

آنقدر خلافِ موج

شنا خواهم کرد

تا رودخانه

مسیرش را عوض کند

یا غرق شوم

در خوابی

که برای تو دیده‌‌ام

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۴۱
محمد 93

هر ذره که در هوا و در هامونست
نیکو نگرش که همچو ما مجنونست
هر ذره اگر خوش است اگر محزونست
سرگشته خورشید خوش بیچونست

"مولوی"

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۳۸
محمد 93

امشب که حضور یار جان افروزست
بختم به خلاف دشمنان پیروزست
گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا
آن شب که تو در کنار باشی روزست

"سعدی"

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۳
محمد 93

ﺩﻟــــــــﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ
ﺩﯾﺪ ﺑﻌﻀـــــﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﻢ …
ﺁﺩﻣــــــﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﺳﺮﮎ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ…
ﻭ ﺑﺎ ﮊﺳـــــﺖ ﺻـــﻤﯿـــــﻤﯿﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ…
ﺍﺣﺴــــﺎﺳﺎﺗﺖ ﺭﺍ
ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ…
ﺍﺷـــــﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺖ ﺭﺍ
ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ…
ﺑﻪ-ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ-ﮐﻪ
 ﺧﻮﺩ-ﻧــــﺪﺍﺭﻧﺪ....
ﺣﺴــﺎﺩﺕ-ﻣﯽﮐﻨﻨد
ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺭﻭﯼ 
ﻧﻘﻄﻪ-ﺿــﻌﻒ ﻫﺎﯾﺖ 
ﻭ ﺁﻧـــﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑـــﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣــﯽ ﮐﻨـــﻨﺪ…
ﻭ ﻫـﺮ ﮐــﺎﺭﯼ
ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﮐﻮﭼــــﮏ ﻭ
ﺑــﯽ ﺭﻧﮓ ﻭ
ﮐــــﺪﺭ
ﻧﺸـــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ …
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣــــﻬﺎ
ﺁﯾـــــــﻨﻪ ﻧـــــﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺧــــــﻮﺭﺩﻩ ﺷﯿﺸـــــﻪ ﺍﻧﺪ....

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۱
محمد 93

گیریم تا آخر عُمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا نکنی!
تحمل این موضوع، بسیار آسان‌تر از آنست که شب و روز با کسی
سر و کار داشته باشی، که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی‌فهمد ...

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۹
محمد 93


اللهم عجل لولیک الفرج

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۷
محمد 93
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

ببر اندوه دل ومژده دلدار بیار

نکته ای روح فزا از دهن دوست بگو

نامه ای خوش خبر
از عالم اسرار بیار

"حافظ"
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۵
محمد 93